ورود ثبت نمودن

موسسه تحصیلات عــالی نعمان سادات نماد تعهد و تخصص

فاکوکته ستوماتولوژی

رشته ستوماتولوژی برای شش سال ده سمستر بر علاوه دوره ستاژ بوده که هر سمستر مدت پنج ماه میباشد تدریس میگردد. اساتید این رشته به سویه داکتر ، ماستر و لیسانس بوده که از تجربه کافی برخوردار میباشند دروس آن به شکل عملی و نظری بوده و تمام صنوف با تکنالوژی روز مجهز گردیده است.

ادامه مطلب

فاکولته فارمسی

رشته فارمسی که قلب سیستم صحی بوده برای چهار سال ، هشت سمستر که هر سمستر مدت پنج ماه میباشد تدریس میگردد. اساتید این رشته به سویه داکتر ، ماستر و لیسانس بوده که از تجربه کافی برخوردار میباشند دروس آن به شکل عملی و نظری بوده و تمام صنوف با تکنالوژی روز مجهز گردیده است.

ادامه مطلب

پیام برای محصلین

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها و دستاورد ها

در باره ما

موسسه تحصیلات عــالی نعمان سادات به حیث یک نهاد تحصیلات عالی پویا ,باکیفیت عالی تدریسی به منظور بلند بردن سطح دانش مسلـــــــکی هموطنان عزیز کشور ما و سایر اتبــاع کشور های همسایه در روشنایی تعالیم اسلامی و احترام به تمــــامی ادیان روی زمین , و ایجـــاد یک فضای ســــالم تدریسی و اکادمیک برای واجدین شرایط تحصیلی در رشته ها و مقطع های مختلف , بدون تبعیض در سـایر موارد ایجاد و ایفای وظیفه می نماید.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af