ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

تاریخجه پوهنتون نعمان سادات

 موسسه تحصیلات عــالی نعمان سادات به حیث یک نهاد تحصیلات عالی پویا ,باکیفیت عالی تدریسی به منظور بلند بردن سطح دانش مسلـــــــکی هموطنان عزیز کشور ما و سایر اتبــاع کشور های همسایه در روشنایی تعالیم اسلامی و احترام به تمــــامی ادیان روی زمین , و ایجـــاد یک فضای ســــالم تدریسی و اکادمیک برای واجدین شرایط تحصیلی در رشته ها و مقطع های مختلف , بدون تبعیض در سـایر موارد ایجاد و ایفای وظیفه می نماید.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af