ورود ثبت نمودن

موسسه تحصیلات عــالی نعمان سادات نماد تعهد و تخصص

فاکوکته ستوماتولوژی

رشته ستوماتولوژی برای شش سال ده سمستر بر علاوه دوره ستاژ بوده که هر سمستر مدت پنج ماه میباشد تدریس میگردد. اساتید این رشته به سویه داکتر ، ماستر و لیسانس بوده که از تجربه کافی برخوردار میباشند دروس آن به شکل عملی و نظری بوده و تمام صنوف با تکنالوژی روز مجهز گردیده است.

ادامه مطلب

فاکولته فارمسی

رشته فارمسی که قلب سیستم صحی بوده برای چهار سال ، هشت سمستر که هر سمستر مدت پنج ماه میباشد تدریس میگردد. اساتید این رشته به سویه داکتر ، ماستر و لیسانس بوده که از تجربه کافی برخوردار میباشند دروس آن به شکل عملی و نظری بوده و تمام صنوف با تکنالوژی روز مجهز گردیده است.

ادامه مطلب

پیام برای محصلین

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها و دستاورد ها

ثبت نام کاربران
انصراف

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af