ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

معرفی نامه پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات منحیث یکی از دو پوهنحی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات در ماه حمل سال 1394 ه ش در شهر کابل افتتاح گردیده است.

این پوهنحی در هشت سمستر فارمسست به سویه لیسانس فارمسی فارغ میدهند، سیستم درسی ان بشکل کریدت میباشد، دروس ان در بخش های عملی و نظری تقسیم شده است.

داشتن اساتید مجرب به سویه داکتر، ماستر و لیسانس ، داشتن شرکت تولید دوایی تشابهی ، داشتن لابراتوارهای مجهز، استفاده و اعتماد به نیروی کاری جوان و با اعتماد، به روز بودن جهانی دروس، کارهای عملی و اساتید، تطبیق حد اکثری قوانین جهانی و ملی خصوصا وزارت محترم تحصیلات عالی، اخذ بهترین نمره در ارزیابی تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، داشتن تحقیقات علمی از افتخارات این پوهنحی میباشد.

آغاز دروس دوره ماستری، امادگی برای تطبیق Pharm D ، معیاری سازی تحقیقات علمی، بلند بردن سطح مدیریتی و اداری به سویه جهانی از پلان های اینده پوهنحی میباشد.

دیدگاه پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات با در نظر داشت امکانات دست داشته خویش ، با استفاده از تکنالوژی روز، داشته های علمی و اکادمیک ستندرد بین المللی ابتدا در سطح ملی سپس در سطح بین المللی برابری نماید تا بتوانند بهترین ها را در عرصه فارمسی به جامعه تقدیم نمایند تا در اینده مصدر خدمت عالی به مردم شده و افتخارات کشفیات جدید در عرصه فارمسی را در کارنامه خویش داشته باشد.

ماموریت پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

از طریق تدریس ستندرد، تطبیق پروژه های تحقیقی و عرضه خدمات اداری ستندرد بهترین پوهنحی فارمسی در سطح کشور را ساخته و در سطح منطقه نیز مطرح باشد.

رییس پوهنحی فارمسی این موسسه الحاج ماستر فارمسست کربلایی محمد طاهر فیروز میباشد، معاون این پوهنحی فارمسست نیلا صدیقی میباشد، اعضای شورای علمی پوهنحی که متشکل از هفت عضو میباشد همه به سویه داکتر، ماستر و لیسانس میباشد.

اساتید این پوهنحی 90 فیصد دایمی و 10 فیصد قراردادی میباشد که شامب اساتید داکتر، ماستر و لیسانس میباشد.

اهداف پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

اهداف پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات مطابق با دیدگاه قرار ذیل میباشد:

 • فراهم نمودن زمینه سالم و مناسب تدریس ستندرد
 • تربیت و تدریس محصلین در مقطع لیسانس و ماستری مطابق معیارات پذیرفته شده ملی و بین المللی
 • تطبیق تمامی معیارات وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا
 • ایجاد روابط علمی و اکادمیک با وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا، پوهنتون های دولتی و خصوصی، انستیتوت های طبی، شفاخانه ها، شرکت های تولیدی و توریدی داخلی و خارجی
 • ایجاد فضای مناسب همکاری بین محصلین، اساتید، کارمندان اداری و رهبری موسسه
 • تطبیق پلان های کوتاه مدت و دراز مدت پوهنحی
 • انکشاف فعالیت های فرهنگی و ورزشی پوهنحی
 • نشر جراید، مقالات علمی و نشرات علمی

 نکات قوت ان قرار  ذیل میباشد:

 • داشتن اساتید مجرب به سویه داکتر، ماستر و لیسانس
 • داشتن شرکت تولید دوایی تشابهی
 • داشتن لابراتوارهای مجهز
 • استفاده و اعتماد به نیروی کاری جوان و با اعتماد
 • به روز بودن جهانی دروس، کارهای عملی و اساتید
 • تطبیق حد اکثری قوانین جهانی و ملی خصوصا وزارت محترم تحصیلات عالی
 • اخذ بهترین نمره در ارزیابی تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی
 • داشتن تحقیقات علمی

پلان های اینده پوهنحی:

 • آغاز دروس دوره ماستری
 • امادگی برای تطبیق Pharm D
 • معیاری سازی تحقیقات علمی

بلند بردن سطح مدیریتی و اداری به سویه جهانی

 

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af