ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

پروسه ثبت نام

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات در کنار سایر موسسات تحصیلات عالی خصوصی و در بازار اکادمیک متعهد به عرضه خدمات آموزشی علمی ، مسکلی و عملی در پوهنځی های ستوماتولوژی (طب دندان) و فارمسی میباشد، ما با تمام امکانات و سهولت های دست داشته خویش در خدمت اولاد وطن قرار داریم.
یکی از ویژه گی های این نهاد اکادمیک داشتن لابراتوار تشابهی دندان برای کار عملی محصلین ستوماتولوژی و کلینیک تدریسی میباشد که دارای بخش های مختلف است.
همچنان جهت فراگیری بهتر رشته فارمسی دواخانه و لابراتوار تدریسی وجود داشته تا محصلین در کنار دروس نظری خویش مهارت های مسلکی را آموزش دیده تا باشد بعد از فراغت مستقیماً به کار در شفاخانه ها و دواخانه ها آغاز نمایند.
هموطنان عزیز ابتداء تمام معلومات خود را بصورت همه جانبه در مورد رشته دلخواه تان تکمیل نمائید چون شما در انتخاب رشته مورد نظر آزاد هستید.
برنامه های آموزشی پوهنځی فارمسی 8 سمستر درسی و پوهنځی ستوماتولوژی 10 سمستر درسی بر علاوه یک سال ستاژ را در بر میگیرد. در ختم مقطع تحصیلی فارغان پوهنځی فارمسی سند لیسانس و فارغان رشته ستوماتولوژی سند (MD) ستوماتولوژی خویش را دریافت خواهند نمود.
 پروسه شمولیت در امتحان کانکور موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات  سخت گیرانه ، جدی ،شفاف، رقابتی و دارای انظباط خاص میباشد.
 سوالات کانکور این نهاد تحت رهبری کمیته امتحانات که متشکل از اساتید دیپارتمنت های مربوطه بوده تهیه و توسط سه تن هیئت مهرو لاک و بعد از بررسی هیئت اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی و نماینده گان محصلین باز گردیده و استفاده میگردد.
نتایج کانکور این نهاد به زودترین فرصت ممکن اعلان شده و ثبت نام برای سمستر جدید آغاز میگردد. شما میتوانید جهت شمولیت ابتدا فورم درخواستی را از وبسایت موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات و یا هم از دفتر معلومات این موسسه واقع چهارراهی سرسبزی اخذ نموده بصورت دقیق آن را خانه پری نمائید.

برای دریافت فورم درخواستی لطفاً اینجا کلیک نمائید.

فورم درخواستی موارد ذیل را در بر میگیرد.

  • معلومات شخصی
  • سابقه آموزشی – تحصیلی
  • پوهنځی مورد نظر
  • تایم درسی

بعد از تسلیم فورم درخواستی مدیریت محصلان تمام موارد خانه پری شده را چک و بررسی همه جانبه نموده بعداً تاریخ امتحان کانکور – نتایج امتحان کانکور و تاریخ آغاز دروس ذریعه تماس تیلیفونی به محصلین عزیز اطلاع داده میشود.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af