ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

روش درخواست

هموطنان عزیز میتوانند جهت شامل شدن به خانواده علمی نعمان سادات اقدامات ذیل را انجام دهند.

  1. ضروریات ثبت نام را با خود داشته باشید.
  2. پس از سپری نمودن امتحان کانکور و کامیابی در امتحان کانکور جهت شمولیت در پوهنځی دلخواه تان تمام امورات اداری مورد نظر را مانند (کارت مالی ، تعهد نامه محصل ، سجل و سوانح ، کارت هویت) تکمیل نمائید.
  3. شما در انتخاب پوهنځی مورد علاقه تان (ستوماتولوژی ، فارمسی) آزاد هستید.
  4. ما با تمام امکانات خویش با خلوص نیت و شایستگی جهت ارتقای ظرفیت محصلین و عرضه دانش مسلکی، علمی و عملی در خدمت شما خواهیم بود.

شما میتوانید از طریق وبسایت نیز ثبت نام نمائید و به آدرس موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات واقع چهار راهی سرسبزی ناحیه چهارم شهر کابل تشریف بیاورید.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af