ورود ثبت نمودن

اطلاعیه ها و دستاورد ها

ضروریات ثبت نام

محصلین عزیز هنگام ثبت نام در موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات اسناد و مدارک ذیل را باخود داشته باشند.

  • شهادت نامه مکتب همراه با نمرات سه ساله تائید شده وزارت محترم معارف ج.ا.ا
  • محصلین که بصورت اختصاصی از فارمسی دو ساله و یا هم پروتیز دو ساله از انستیتیوت های خصوصی و دولتی نیمه عالی فارغ هستند میتوانند دیپلوم فراغت و ترانسکریپت خویش را با اوسط نمرات بالاتر از ۸۰٪ با خود داشته باشند.
  • کاپی رنگه تذکره تابعیت.
  • 10 قطعه عکس سایز (3X4).

 

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@nsu.edu.af